فیلم
 
Social Nets

 instagram/alphabet_translation_center  

Telegram:   +989120356248

WhatsApp:  +989120356248

Signal:   +989120356248   

facebook.com/AITC.CENTER   

twitter.com/center_alphabet 

تماس با ما
admin@alintran.com
  موبایل - واتس اپ  - تلگرام
09120356248
مکاتبات


 مکاتبات حرفه ای بازرگانی

Professional Business Correspondence

مکاتبات اداری

Official Correspondence

نامه های رسمی 

Official Letters

به فارسی 

To Persian

به انگلیسی 

To English

به دیگر زبانها 

To other Languages

با استاندارد حرفه ای

with Professianl Standards

ترجمه ایمیل ها

Emails translation

از زبانهای مختلف 

From other languages 

به زبانهای مختلف 

To other languages

 

ساعات کار

در ایام هفته

  9:00 تا 16:00

روز پنجشنبه 

 9:00 تا 14:00

روزهای تعطیل رسمی 

در ایران تعطیل می باشد

تقویم
تخصصی

ترجمه کلیه اسناد و مدارک اشخاص حقیقی و حقوقی

ترجمه کلیه قراردادهای تخصصی توسط مترجمین حرفه ای مربوطه

مکاتبات بازرگانی و حرفه ای به زبان انگلیسی و دیگر زبانها

ترجمه تخصصی کلیه متون تخصصی مختلف توسط مترجمین رشته مربوطه به زبانهای مختلف

ترجمه نامه های رجکت ویزا به زبانهای مختلف برای سفارتهای مختلف

ترجمه و پرکردن فرم های مختلف درخواست ویزای شینگن - آمریکا - کانادا و- استرالیا ...

ترجمه پایان نامه به انگلیسی و دیگر زبانها

تحقیقات حرفه ای به فارسی و انگلیسی و دیگر زبانها و ترجمه آنها

ویرایش ترجمه به زبانهای مختلف

ترجمه زبان انگلیسی

ترجمه زبان فرانسه

ترجمه زبان آلمانی

ترجمه زبان اسپانیایی

ترجمه زبان روسی

ترجمه زبان چینی

ترجمه زبان ترکی

ترجمه زبان عربی

ترجمه زبانهای نادر

نامه نگاری حرفه ای به زبانهای مختلف

ثبت نام اینترنتی در سایت های انگلیسی زبان برای موارد مختلف

ترجمه قراردادها به انگلیسی - فارسی و ...

خدمات زبانی مختلف

پرکردن فرم پذیرش تحصیلی به زبانهای مختلف

ترجمه های اماده فرم های مختلف

...

ترجمه به زبان انگلیسی - فرانسه - آلمانی - اسپانیایی - روسی - چینی - ترکی - عربی ...... - CV رزومه به زبانهای مختلف - ترجمه و تهیه نامه های رجکت ویزا - ترجمه پایان نامه - مکاتبات حرفه ای و بازرگانی به انگلیسی و دیگرزبانها - پرکردن فرم درخواست ویزا و اقامت - تحقیقات اینترنتی به فارسی انگلیسی و دیگر زبانها - ترجمه قرارداد - ثبت نام در سایتهای انگلسی زبان برای موارد مختلف - پرکردن فرم های پذیرش تحصیلی
از فارسی به

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان انگلسیی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی اززبان فارسی به زبان فرانسه و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان آلمانی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان روسی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان عربی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان ترکی استانبولی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان سوئدی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان اسپانیایی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان ایتالیایی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان پرتغالی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان کره ای و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان ژاپنی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان اردو و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان اکراینی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان گرجی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان یونانی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان ترکمنی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان ازبکی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان قیرقیزی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان هلندی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان دانمارکی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان نروژی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان فنلاندی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان لهستانی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان بلغاری و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان تایلندی و برعکس

ترجمه متون معمولی و تخصصی از زبان فارسی به زبان مالزیایی و برعکس

و ....

زبانهای نادر

زبان های تحت پوشش

انگلیسی

فرانسه

آلمانی

اسپانیایی

ایتالیایی

روسی

عربی

ترکی استانبولی

چینی

ژاپنی

اکراینی

گرجی

ترکمنی

ازبکی

قیرقیزی

یونانی

هلندی

دانمارکی

نروژی

فنلاندی

لهستانی

بلغاری

تایلندی

کره ای

ارمنی

سوئدی

پرتغالی

افغانی

هندی

تاجیکی

قزاقی

اردو

.....

يکشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠٠
زبانها
Chinese

زبان نادر

 

AITC

Turkish

Arabic

آینده ما

Russian

تابلو